Technik Informatyk

  • Technik Informatyk

ti

TECHNIK INFORMATYK

- nauka trwa 5 lat

Zawód informatyk to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na świecie i w naszym kraju. Wynika to z rozwoju technologii informatycznych i wkraczania ich do praktycznie wszystkich dziedzin naszego życia.

Czym zajmuje się technik informatyk?

Nauczysz się:

  • montować i naprawiać sprzęt komputerowy instalować i konfigurować systemy operacyjne;
  • projektować sieci komputerowe i zarządzać serwerami;
  • projektować bazy danych i administrować nimi (MySQL, MS SQL, MS Access);
  • programować w języku C++/Java,
  • projektować aplikacje internetowe (wykorzystując języki HTML, CSS, PHP, JavaScript) jak i wykorzystywać systemy zarządzania treścią (Joomla, Wordpress, Moodle itp.);
  • tworzyć grafikę, dźwięk i filmy na potrzeby stron internetowych.

Jakich przedmiotów będziesz się uczył?

Przedmioty zawodowe, których będziesz się uczyć:  Systemy operacyjne, Urządzenia techniki komputerowej, Lokalne sieci komputerowe, Witryny i aplikacje internetowe, Algorytmy i programowanie aplikacji, Systemy baz danych, Działalność gospodarcza, Język angielski zawodowy, Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej, Administracja systemami operacyjnymi, Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych, Projektowanie baz danych, Tworzenie stron i aplikacji internetowych oraz Praktyka zawodowa.

Uczniowie w czasie trwania nauki będą zdawali następujące dwie kwalifikacje zawodowe:

 

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami oraz bazami danych.

 

Dodatkowo odbywasz 8 tygodniowe praktyki zawodowe, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym – matematyka i fizyka.

 

W ramach projektu europejskiego "Kształcenie się przez całe życie" - Leonardo da Vinci oraz programu ERASMUS+ część uczniów odbywa zagraniczne praktyki zawodowe.

Po zaliczeniu wszystkich kwalifikacji i ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują tytuł technika informatyka. Po zakończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego.

Technik informatyk znajdzie zatrudnienie w:
    -  zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne,
    -  firmach administrujących sieci komputerowe,
    -  działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa,
    -  firmach tworzących oprogramowanie komputerowe,
    -  punktach serwisowych,
    -  sklepach komputerowych,
    -  może także prowadzić własną działalność gospodarczą w wyuczonym zawodzie.

Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technik informatyk mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki na uczelniach wyższych (kierunki informatyczne i pokrewne).zap

Copyrights 2020 By ZSEG Created By StronyDlafirm.eu