Zakończenie olimpiady

Dobiegła końca realizowana olimpiada, projekt społeczny

"Zwolnieni z teorii".

Wzięły w niej udział dwa zespoły:

I zespół: Helena, Szymon, Martyna, Julia, Wiktoria, Natalia, Julia, Konrad, Maria i Oliwia z 1TŻ

Temat: “Oszczędzaj jedzenie, nie wyrzucaj!”

Niemarnowanie jedzenia jest dziś jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoi przed ludźmi.

Celem naszego projektu było przedstawienie sposobów jak tego uniknąć albo w znacznym stopniu ograniczyć. Pokazaliśmy, że świadome gospodarowanie żywnością może być bardzo proste, że ze składników które do tej pory traktowaliście jako coś nie jadalnego i do wyrzucenia, można zrobić smaczne i zdrowe potrawy

II zespół: Klaudia, Martyna, Laura, Martyna, Dominika, Kornelia, Anastazja, Lilianna, Karolina z 2THŻ

Temat: "Jesteś na chodniku lub drodze? Włącz myślenie!"

Celem naszego projektu było przedstawienie naszym rówieśnikom i pieszym z terenu Cieszyna o jakich zasadach powinni pamiętać korzystając z dróg i chodników. Znając zasady poruszania się pieszych, chronimy swoje życie i życie innych.

Teraz przyszedł czas na podsumowanie!

Co nam dał udział w Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii?

Obie grupy projektowe, dokonały podsumowania, którego rezultatem są następujące wnioski:

1. To ważne, aby robić coś dla innych.

2. Zaangażowanie społeczne i obywatelskie jest dla nas ważne.

3. Projekty społeczne zmieniają nasze otoczenie.

4. Czujemy, że mamy wpływ na świat wokół nas.

5. Działania społeczne dają nam satysfakcję.

6. Dużo nauczyliśmy się robiąc projekt społeczny.

7. Udział w olimpiadzie to dla nas ważne doświadczenie.

CZEGO SIĘ NAUCZYLIŚMY?

1. Umiejętności pracy w grupie.

2. Umiejętności z rozwiązywaniem problemów.

3. Umiejętność kreatywnego myślenia i działania.

4. Umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce.

5. Umiejętność komunikacji z ludźmi.

Dziękujemy:

Pani dyrektor Bożenie Kani – Sitek za życzliwość i wparcie w trakcie realizacji projektu.

Starostwu Powiatowemu w Cieszynie, za udzielone dofinansowanie, dzięki któremu mogliśmy zrealizować warsztaty dla naszych rówieśników oraz mieszkańców Cieszyna.

Starszemu aspirantowi panu Szymonowi Kazimierczakowi oraz pozostałym policjantom Wydziału Ruchu Drogowego w Cieszynie, za wsparcie merytoryczne i życzliwość w trakcie realizacji projektu.

Opiekun uczniów: Anna Petřek

Copyrights 2020 By ZSEG Created By StronyDlafirm.eu