5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia to dzień, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza ustanowiony w 1986 roku przez ONZ. Jest to święto wszystkich osób, które bezinteresownie angażują się w inicjatywy na rzecz innych ludzi, środowiska, zwierząt czy otoczenia - na poziomie szkolnym, lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Warto dodać, że wolontariat to dużo więcej niż bezinteresowna pomoc. To sposób pojmowania świata i odnajdywania w nim swojego miejsca poprzez społeczne działania. Nasz szkolny wolontariat, (ze względu na panującą pandemię), obecnie przybrał formę wolontariatu akcyjnego, m.in: pomagamy przy organizacji różnych imprez na terenie szkoły i poza nią, prowadzimy zbiórki charytatywne, realizujemy projekt "Młodzi z Londzina - Seniorom".
Dziękujemy wszystkim szkolnym WOLONTARIUSZOM, a tych, stojących na razie z boku, zachęcamy do współdziałania.

  SKW, biblioteka szkolna

Copyrights 2020 By ZSEG Created By StronyDlafirm.eu