Technik Usług Kelnerskich

  • Technik Usług Kelnerskich

tziug ban

Technik usług kelnerskich

- nauka trwa 5 lata
to zawód, który daje ogromną możliwość rozwoju zainteresowań kulinarnych oraz daje szansę na ciekawą karierę zawodową w kraju i za granicą.

Absolwent tego kierunku:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kelnerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości;

2) wykonywania czynności związanych z obsługą gości;

3) rozliczania usług kelnerskich.


Uczniowie w czasie trwania nauki będą zdawali dwie kwalifikacje zawodowe:


HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich.

HGT.11. Organizacja usług gastronomicznych.

 

Dodatkowo odbywasz 8 tygodniowe praktyki zawodowe, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym – język angielski.

W ramach projektów europejskich LdV. Erasmus+ część uczniów odbywa zagraniczne praktyki zawodowe:

– maj 2013 - Kordoba, Hiszpania (36 uczniów)
 luty 2015 – Ostrava, Czechy (5 uczniów).

Po zaliczeniu wszystkich kwalifikacji i ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują tytuł Kelner. Po zakończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego.

Zajęcia odbywają się w naszych trzech pracowniach technologicznych wyposażonych w profesjonalny sprzęt gastronomiczny, umożliwiający rozwijanie umiejętności w naturalnych warunkach zawodowych.

Praktyki zawodowe odbywają się w najlepszych restauracjach i hotelach naszego regionu.


Szkoła aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Kucharzy Polskich i Cukierników oraz ze Stowarzyszeniem Polskich Barmanów. Od kilku lat szkoła prowadzi programy europejskie: Leonardo da Vinci, Erasmus+ - w ramach których organizowane są wyjazdy zagraniczne całkowicie finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Uczniowie mają możliwość wykazania się pomysłowością i kreatywnością poprzez udział w licznych konkursach gastronomicznych i barmańskich w kraju i za granicą.

Technik usług kelnerskich
 znajdzie zatrudnienie w:

  • wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie),
  • może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych.

Jeśli będziesz chciał uczyć się dalej - droga otwarta. Posiadając maturę, możesz starać się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów, a dysponując wiedzą z zakresu usług gastronomicznych jesteś lepiej przygotowany do nauki na pokrewnych kierunkach studiów.

zap

Copyrights 2020 By ZSEG Created By StronyDlafirm.eu