Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

ttz2 ban

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

- nauka trwa 5 lat
to zawód, który daje ogromną możliwość rozwoju zainteresowań kulinarnych oraz daje szansę na ciekawą karierę zawodową w kraju i za granicą. Podczas nauki w 4-letnim technikum uczeń nabywa umiejętności związanych z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny.

Absolwent tego kierunku:

 • oceni jakość żywności,
 • porządzi potrawy i napoje oraz we właściwy sposób poda je konsumentowi,
 •  zaplanuje i oceni wyżywienie,
 •  zorganizuje  produkcję gastronomiczną,
 •  zaplanuje i zrealizuje wszelkie usługi gastronomiczne.

Przedmioty zawodowe, których będziesz się uczyć: Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, Działalność gospodarcza w gastronomii, Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, Język obcy w gastronomii, Zasady żywienia, Organizacja produkcji gastronomicznej, Usługi gastronomiczne, Procesy technologiczne w gastronomii, Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej i Obsługa klientów w gastronomii.

Uczniowie w czasie trwania nauki będą zdawali dwie kwalifikacje zawodowe:

 

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. 

 

Dodatkowo odbywasz 8 tygodniowe praktyki zawodowe, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym – chemia.

W ramach projektów europejskich LdV. Erasmus+ część uczniów odbywa zagraniczne praktyki zawodowe:
– maj 2013 - Kordoba, Hiszpania (36 uczniów)
 luty 2015 – Ostrava, Czechy (5 uczniów).

Po zaliczeniu wszystkich kwalifikacji i ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych. Po zakończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego.

Zajęcia odbywają się w naszych trzech pracowniach technologicznych wyposażonych w profesjonalny sprzęt gastronomiczny, umożliwiający rozwijanie umiejętności w naturalnych warunkach zawodowych.  Zajęcia odbywają się w blokach lekcyjnych kilku godzinnych podczas których młodzież przygotowuje potrawy, a później dokonuje ich oceny i degustacji.

Praktyki zawodowe odbywają się w najlepszych restauracjach i hotelach naszego regionu.

Szkoła aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Kucharzy Polskich i Cukierników oraz ze Stowarzyszeniem Polskich Barmanów. Od kilku lat szkoła prowadzi programy europejskie: Leonardo da Vinci, Erasmus+ - w ramach których organizowane są wyjazdy zagraniczne całkowicie finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Uczniowie mają możliwość wykazania się pomysłowością i kreatywnością poprzez udział w licznych konkursach gastronomicznych i barmańskich w kraju i za granicą.

Technik żywienia i usług gastronomicznych znajdzie zatrudnienie w:

 • wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty, promy, statki pasażerskie),
 • na stanowisku menadżera gastronomii w obiektach hotelowych,
 • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
 • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności,
 • organizacjach ochrony konsumenta,
 • może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych.


Jeśli będziesz chciał uczyć się dalej - droga otwarta. Posiadając maturę, możesz starać się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów, a dysponując wiedzą z zakresu żywienia i usług gastronomicznych jesteś lepiej przygotowany do nauki na pokrewnych kierunkach studiów.

zap

Copyrights 2020 By ZSEG Created By StronyDlafirm.eu